NHẬP THÔNG TIN MỤC ĐÍCH CHUYỂN, LOẠI TIỀN CHUYỂN, SỐ TIỀN CHUYỂN ĐỂ HỆ THỐNG TÍNH NHANH CHI PHÍ CHUYỂN TIỀN 

1. Phí chuyển tiền

2. Điện phí

  • 5 USD

3. Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài

  • Đối với đồng USD: 20 USD
  • Đối với đồng EUR: 25 EUR
  • Đối với đồng GBP: 35 GBP
  • Đối với đồng JPY: 0.1% số tiền chuyển (tối thiểu 5000 JPY)
  • Ngoại tệ khác: Quy đổi tương ứng 30 USD

Lưu ý:

  • Trường hợp phí chia sẻ (Phí SHARE): người chuyển chịu phí đầu Việt Nam bao gồm phí chuyển tiền và điện phí. Người nhận chịu phí đầu nước ngoài là phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
  • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu chuyển (Phí OUR): người chuyển chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
  • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu nhận (Phí BEN): người nhận chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.

 

Contact Me on Zalo