Chuyển tới nội dung

NHẬP THÔNG TIN MỤC ĐÍCH CHUYỂN, LOẠI TIỀN CHUYỂN, SỐ TIỀN CHUYỂN ĐỂ HỆ THỐNG TÍNH NHANH CHI PHÍ CHUYỂN TIỀN 

1. Phí chuyển tiền

2. Điện phí

  • 5 USD

3. Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài

  • Đối với đồng USD: 20 USD
  • Đối với đồng EUR: 25 EUR
  • Đối với đồng GBP: 35 GBP
  • Đối với đồng JPY: 0.1% số tiền chuyển (tối thiểu 5000 JPY)
  • Ngoại tệ khác: Quy đổi tương ứng 30 USD

Lưu ý:

  • Trường hợp phí chia sẻ (Phí SHARE): người chuyển chịu phí đầu Việt Nam bao gồm phí chuyển tiền và điện phí. Người nhận chịu phí đầu nước ngoài là phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
  • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu chuyển (Phí OUR): người chuyển chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
  • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu nhận (Phí BEN): người nhận chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.

 

chuyentiendinhcu.com
Contact Me on Zalo
Call Now Button